Het Webinar

De kern van een webinar is dat het publiek online en live de bijeenkomst bijwoont. In veel gevallen is er daarnaast sprake van interactie met het publiek. De bijeenkomst kan verschillende (online) vormen hebben: een gesprek tussen een aantal mensen, een presentatie van een persoon, diverse interview vormen, of een combinatie van elementen.

Uiteraard kan een webinar in een TV studio of andere lokatie worden opgenomen. Je kunt dit zo uitgebreid en groots mogelijk opzetten als je maar wil.

Op dit moment wordt er echter veel gebruik gemaakt van de 100% online variant. Dat betekent dat ik als host online de centrale spil, de ‘DJ’ van het webinar ben. Ik zit in mijn eigen virtuele studio en vandaar uit kan ik in gesprek met andere mensen die ook online zijn.

Ik ben gewend dit soort trajecten met een compact team volledig zelf vorm te geven in samenwerking met de opdrachtgever.

In hele grote lijnen zorgt de opdrachtgever voor het publiek en de briefing (waarom, doel, etc.). Ik zorg voor ‘de rest’. Denk aan de voorbereidingen, het format en script van het webinar, uiteraard de hele webinar omgeving en de presentatie van het webinar.

Hieronder een paar voorbeelden ter inspiratie. De eerste video is een webinar met alle toeters en bellen. Opgenomen in een volledig ingerichte TV Studio. Kan natuurlijk, maar het kan ook soberder. Aan de andere kant een video van een webinar dat ik in mijn eentje deed voor een paar honderd mensen. In dit geval ben ik host en spreker tegelijk en maak ik daarnaast gebruik van een keynote presentatie en heb ik interactie met het publiek door middel van polls en vragen. En daarnaast een tweetal online sessies die ik deed voor opdrachtgevers Deloitte/PSV en Managementboek van het Jaar.

Prijs vanaf

4000,-ex BTW
  • Voorbereiding
  • Format en script
  • Webinar omgeving
  • Presentatie

Referenties

Wij zijn erg positief, én heel blij met de professionele, kundige en prettige wijze waarop je het webinar geleid hebt!’

Koen van Haastert
Manager Partnerships PSV

‘Mag ik je nogmaals hartelijk danken voor je goede zorgen en professionele begeleiding vooraf en de uitstekende uitvoering?

Mede dankzij jou was het online event een puike stand-in voor wat had moeten zijn.’

Philip van Coevorden
Directeur Managementboek.nl

Ook een webinar?

Je kunt me bellen op 06-46036777, of mailen op ronnie@ronnieovergoor.com.